Golfregels

Golfregels – Rekening houden met andere spelers

De Golfregels kennen bepalingen over de wijze waarop je je ten opzichte van andere spelers behoort te gedragen.
Het zijn geen regels met strafbepalingen, maar richtlijnen die onderdeel uitmaken van de etiquette, het gedrag op de baan.
Het uitgangspunt is dat je een andere speler niet mag storen of afleiden. Dus niet bewegen in het gezichtsveld van de speler en niet praten of andere geluiden maken in zijn/haar nabijheid als deze zich concentreert op het spel. Ook moet je zorgen dat je telefoon of andere apparatuur geen storend geluid maakt.
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat je niet vlakbij of recht achter de bal hoort te staan of recht achter de hole wanneer een speler wil gaan slaan.
Op de green behoor je niet op de puttinglijn van een andere speler te gaan staan en geen schaduw te veroorzaken op de puttinglijn van een speler die put.
Verder behoor je op of bij de green te blijven totdat alle spelers van de flight hebben uitgeholed.

Nieuwe golfregels per 1 januari 2019