NGF pas

De NGF heeft het volgende meegedeeld over de uitgifte van NGF-passen vanaf 2021:

In 2021 krijgen de golfers alleen nog maar een duurzame digitale NGF-pas met daarop ook een Golf Service Nummer. De plastic variant verdwijnt uit het golflandschap.

De NGF-pas

Als lid van een golfclub ontvang je een NGF-pas met de naam van jouw club en jouw handicap. Dit is sinds 2019 een digitale pas die je vindt in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/tablet-variant van de app GOLF.NL) en soms ook in de online omgeving van jouw golfclub. Ben je lid van twee clubs, dan zie je op de app twee NGF-pasjes. De digitale pas laat meteen na een qualifying ronde de nieuwe handicap zien.

  • Heb je de app GOLF.NL al geïnstalleerd op je telefoon, dan vind je de digitale NGF-pas in je profiel.
  • Heb je de app GOLF.NL nog niet op je telefoon, dan kun je die hier downloaden.

De transitie van plastic naar digitaal

Een digitale pas heeft veel voordelen. Het grootste voordeel is duurzaamheid: de digitale pas is minder belastend voor het milieu. In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas tenzij een speler of een club liet weten dat ze geen plastic pas wensten. Dat had tot gevolg dat al meer dan vijftig procent van de golfers geen plastic pas meer kreeg.

In 2021 krijgen alle golfers alleen nog automatisch een digitale NGF-pas en niet meer een plastic pas. Wil je om bepaalde redenen toch een plastic pas, dan moet je die voor 15 december bij je club aanvragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een plastic pas voor jou aanvragen in de periode van 15 december 2020 tot 15 januari 2021. Dan zul je in 2021 via je eigen club een plastic pas krijgen.

Maar bedenk eerst goed of je per se een plastic pas wilt hebben. Je hebt immers een digitale pas en die biedt jou en je club veel voordelen.

  • Een digitale pas is minder belastend voor het milieu en heb je altijd bij je in je telefoon.
  • Een digitale pas staat op je smartphone en is ‘coronaproof’.
  • Met de digitale pas beschik je altijd over je actuele handicap, want na elke qualifying ronde wordt de handicap op je digitale pas geactualiseerd.
  • In aanloop naar de invoering van het Wereld Handicap Systeem (WHS) in 2021 toont je NGF-pas niet alleen jouw EGA-handicap maar ook je nieuwe WHS-handicap die je op dat moment zou hebben (lees hier meer).
  • De digitale NGF-pas is bij meeste golfclubs in de online clubomgeving geïntegreerd.
  • De digitale NGF-pas kan niet stuk en je kunt de pas niet verliezen.
  • De digitale pas heeft een barcode en QR-code die gebruikt kunnen worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op golfclubs. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn van de NGF-pas, informeer er dan naar bij jouw golfclub.
  • De digitale NGF-pas is ook geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Het GSN-nummer en het NGF-nummer

Met ingang van 2021 zal op je digitale NGF-pas zowel je GSN-nummer als je NGF-nummer worden getoond. Ieder speler heeft één GSN-nummer. Het GSN-nummer begint met “NL”. Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer. Als je lid bent van één golfclub, dan heb je één NGF-nummer. Als je lid bent van twee clubs, dan heb je twee NGF-nummers.

Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als je clubnummer en je GSN-nummer als je individuele nummer. Jouw handicap, scores en andere historistische data worden opgeslagen onder het GSN-nummer.

Na 2020 wordt dus zowel je NGF- als GSN-nummer getoond op je digitale pas. Verder zal na 2020 niet langer “EGA Handicapbewijs” op de pas komen te staan. Dat heeft te maken met de overstap van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem.

Tot zover de mededeling van de NGF.

 

De digitale NGF-pas vind je zoals hiervoor aangegeven in de app GOLF.NL, maar ook in de app E-Golf4U. De downloadinstructie is te vinden op https://help.e-golf4u.nl/hc/nl/articles/360030262471-Web-app-installeren-op-iOS-Apple of voor Android op https://help.e-golf4u.nl/hc/nl/articles/360030280491-Web-app-installeren-op-Android