Commissies

Sponsor- & Advertentiecommissie
Gradus Jacobs (voorzitter)
Will Osterhaus (secr.)
Herman Jonge Poerink
Jos Rotteveel
Jeugdcommissie
Edwin Roose (voorzitter)
Paul Sneijders
Mieke Groeneveld van Geloven
Redactiecommissie De Duinpan
Maria de Jong
Remko Prins
Gradus Jacobs
Ledenadministratie
Maria de Jong
Webbeheer
Joop Faber
Regel-, Baanpermissie en Handicap Commissie
Kees Gerritsen (handicapregistratie en regelcommissie)
Remko Prins (baanpermissie- en regelcommissie)
William Punt
Wedstrijdcommissie
Bert van Klingeren (voorzitter)
William Punt (secretaris)
Kees Gerritsen (penningmeester)
Peter van Bovene
Fester Klok
Louis Osterhaus
Remko Prins
Norbert Troost
Marion Vogelaar
Jettie Zijlstra