Golfexamens

Baanpermissie
Neem voor het afnemen van het golftheorie- en praktijkexamen contact op Roderik Paardekoper.