Golfexamens

Baanpermissie
Neem voor het afnemen van het golftheorie- en praktijkexamen contact op met Remko Prins (baanpermissie- en regelcommissie) van de Regel- en Handicapcommissie (030 – 2280561).