Abusievelijk twee keer bericht factuur lidmaatschap DBD gestuurd

Beste leden
Abusievelijk zijn de facturen lidmaatschap/contributie voor 2023 twee maal verstuurd, maar er wordt maar 1 maal geïncasseerd.
Daarnaast is de kop van de e-mail helaas niet correct, het betreft de contributie 2023
De factuur vermeldt wel duidelijk dat het over 2023 gaat.
Excuses voor de overlast.
Ter verduidelijking:
Factuur lidmaatschap/contributie ontvangt U van de golfvereniging DBD.
Factuur “vast speelrecht” ontvangt U van het golfpark.
U ontvangt dus twee verschillende facturen, indien U ook “vast speelrecht” heeft op onze baan.

Golf&Countryclub De Biltse Duinen